EPA Pontevedra
                     EPAPU Río Lérez
 
Drop Down MenuHorario PDF

 

Horario


Martes: de 11:30 a 13:00

Mércores: de 13:00 a 13:45

Xoves: de 18:15 a 19:45

Venres: de 10:00 a 13:00
 

Impreso de matrícula

Drop Down Menu

 Aula Mentor é un sistema de formación aberta e libre a través de Internet promovido polo Ministerio de Educación, Ciencia e Deporte.

 

 A formación apóiase no funcionamento de dúas infraestruturas: as Aulas Mentor, con equipamento informático conectado á rede Internet para o seguimento dos cursos, e as Mesas de traballo; contornos virtuais de estudo e comunicación, aloxadas no servidor Mentor para titores e alumnos.

 

 Os cursos están destinados a mozos e adultos interesados en actualizarse desde o punto de vista laboral e persoal, con independencia da súa titulación e nivel de estudos. Son certificados polo MECD e as Comunidades Autónomas, tras a superación dun exame presencial que garante o nivel de coñecementos adquiridos.

 

MATRÍCULA

 

 A matrícula en Mentor está aberta todo o curso. Para facer a matrícula descarga o seguinte impreso, cumpliméntao, fai o ingreso correspondente é lévao ao centro no horario de atención ou envía o resguardo do pago bancario ao email de Mentor (pontevedra@aulamentor.es), adxuntando unha foto do teu DNI:

 

Impreso de matrícula

 

Horario


Martes: de 11:30 a 13:00

Mércores: de 13:00 a 13:45

Xoves: de 18:15 a 19:45

Venres: de 10:00 a 13:00
 

***

 

Descargar tríptico informativo con listaxe de cursos

 

 

      Profesorado:


         Paloma Martín Gilarranz           

Francisco Varela Arís

José L. Casado Guerra

 

 

Contacto Aula Mentor Pontevedra

 

Tlf: 886 159 428

pontevedra@aulamentor.espontevedra@aulamentor.es

Novas e Anuncios


Entrada a la web Mentor (M.E.C.D.)