LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS/EXCLUÍDOS PROBA LIBRE ESA 2019 (Exame 24/05/2019)
EXAMES PENDENTES DE 1º DE BACHARELATO
EXAMES 3ª AVALIACIÓN 2º de Bacharelato
Alumnos de Educación Física 1º Bacharelato
Publicación de notas da ESA 1º Bimestre
ALUMNOS CON MATERIAS PENDENTES DE 1º BACHARELATO
Publicación de notas da 2ª avaliación de bacharelato
Exames 1º Bimestre ESA semipresencial do 2º Cuadrimestre
Alumnos de Educación Física 1º BACH- EXAME
Clase extraordinaria 2º ESA ámbito C-T
PUBLICACIÓN NOTAS EXTRAORDINARIA ESA 1º CUADRIMESTRE E REVISIÓN DE EXAMES
AVALIACIÓNS FINAIS EN BACHARELATO
RECOGIDA DE TÍTULOS DE GRADUADO ESO Y BACH.
IMPORTANTE: ACTUALIZACIÓN DOS EXAMES DE 1º DE BACHARELATO 2ª AVALIACIÓN
EXAMENS DE 2º DE BACHARELATO 2ª AVALIACIÓN
Horarios segundo cuatrimestre
Alumnado do grupo de 4º ESA Presencial mañá
DATAS PROBAS LIBRES GRADUADO EDUCACIÓN SECUNDARIA 2019
Importante: ESA SEMIPRESENCIAL: Renuncia convocatoria extraordinaria 1º Cuadrimestre (exame 13/03/2019)
Publicación de notas e revisión de exames ESA