EXAMES DE 1º BACHARELATO DA TARDE 3ª E FINAL
EXAMES DE 1º BACHARELATO DA MAÑÁ 3ª E FINAL
EXAMES 2º BIMESTRE ESA SEMIPRESENCIAL
NOTAS 2º BACHARELATO
AVALIACIÓNS, NOTAS, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS DE 2º BACHARELATO
Notas ESA, 2º cuatrimestre 1º bimestre
LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS PROBA LIBRE ESO 2017 (Exame 02/06/2017)
Notas ESA 1º Bimestre
CALENDARIO DE EXAMES PENDENTES 1º DE BACHARELATO
NOTAS Bacharelato
CALENDARIO DE EXAMES FINAIS DE 2º BACHARELATO
CALENDARIO DE EXAMES DA 3º AVALIACIÓN DE 2º BACHARELATO
Publicación notas da 2ª avaliación de bacharelato
EXAMES ESA DISTANCIA 1º BIMESTRE DO 2º CUADRIMESTRE
EXAMES MATERIAS PENDENTES 1º DE BACHARELATO
Notas ESA Avaliación extraordinaria de marzo
NOTAS, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS EXTRAORDINARIA ESA 1º CUADRIMESTRE
IMPORTANTE: modificados os calendarios dos exames de bacharelato
CALENDARIO DE EXAMES 2ª AVALIACIÓN 1º BACHARELATO
CALENDARIO DE EXAMES DE 2º BACHARELATO 2ª AVALIACIÓN