NOTAS ORDINARIA ESA, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS
PROBAS LIBRES MAIO 2019: Cualificacións Definitivas
REVISIÓN DE EXAMES. Alumnos  da ESA, do Ámbito Científico Tecnolóxico de Semipresencial
IMPORTANTE: Calendario de exames extraordinaria de 2º de Bacharelato
PROBAS LIBRES MAIO 2019: Cualificacións Provisionais
Calendario de exames avaliación final de 1º de bacharelato
2º BACHARELATO PUBLICACIÓN DE NOTAS, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS
Exames ESA semipresencial 2º Bimestre
Calendario de exames 3ª Avaliación de 1º de Bacharelato
Calendario de exames da avaliación final de 2º de Bacharelato
Publicado o Listado DEFINITIVO de Persoas Admitidas na PROBA LIBRE Maio 2019
INFORMACIÓN PROBAS LIBRES MAIO 2019
LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS/EXCLUÍDOS PROBA LIBRE ESA 2019 (Exame 24/05/2019)
EXAMES PENDENTES DE 1º DE BACHARELATO
EXAMES 3ª AVALIACIÓN 2º de Bacharelato
Alumnos de Educación Física 1º Bacharelato
Publicación de notas da ESA 1º Bimestre
ALUMNOS CON MATERIAS PENDENTES DE 1º BACHARELATO
Publicación de notas da 2ª avaliación de bacharelato
Exames 1º Bimestre ESA semipresencial do 2º Cuadrimestre