EXAMES DE MATERIAS PENDENTES DE 1º BACHARELATO
Publicación notas 2ª Avaliación de Bacharelato
EXAMES SEMIPRESENCIAL 1º BIMESTRE 2º CUADRIMESTRE (22-23)
REVISIÓN DE EXAMES EXTRAORDINARIA ESA 1º CUADRIMESTRE
EXAMES 2ª AVALIACIÓN CURSO 2022-2023 1º BACHARELATO
EXAMES EXTRAORDINARIA ESA SEMIPRESENCIAL 1º CUADRIMESTRE
Calendario EXAMES 2ª AVALIACIÓN de 2º de Bacharelato
PUBLICACIÓN NOTAS ORDINARIA ESA 1º CUADRIMESTRE, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS
Importante: ESA SEMIPRESENCIAL: Inicio Plazo de Renuncia á convocatoria extraordinaria do 1º Cuadrimestre (exame 15/02/2023)
Exames ESA Semipresencial 2º Bimestre
Publicación de notas 1ª Avaliación de Bacharelato
Publicación de notas ESA 1º Bimestre
CALENDARIO EXAMES 1ª AVALIACIÓN 1º DE BACHARELATO
CALENDARIO DE EXAMES 1ª AVALIACIÓN DE 2º DE BACHARELATO
EXAMES SEMIPRESENCIAL 1º BIMESTRE CURSO 22-23
Cualificacións Definitivas: PROBA LIBRE setembro 2022
PROBAS LIBRES SETEMBRO 2022: Cualificacións Provisionais
IMPORTANTE: AMPLIADO PRAZO Matrícula ESA PRESENCIAL 2022–2023 (setembro 2022)
PRESENTACIÓN e INICIO CURSO 2022-2023: ESA, EBI I, EBI II e MATERIAS NON REGRADAS
BACHARELATO: PRESENTACIÓN e INICIO CURSO 2022-2023