EXAMES SEMIPRESENCIAL 1º BIMESTRE CURSO 22-23
Cualificacións Definitivas: PROBA LIBRE setembro 2022
PROBAS LIBRES SETEMBRO 2022: Cualificacións Provisionais
IMPORTANTE: AMPLIADO PRAZO Matrícula ESA PRESENCIAL 2022–2023 (setembro 2022)
PRESENTACIÓN e INICIO CURSO 2022-2023: ESA, EBI I, EBI II e MATERIAS NON REGRADAS
BACHARELATO: PRESENTACIÓN e INICIO CURSO 2022-2023
IMPORTANTE: Calendario Matrícula Ensinanzas Básicas (Primaria) 2022 – 2023 (setembro 2022)
IMPORTANTE: Calendario Matrícula ESA SEMIPRESENCIAL 2022 – 2023 (setembro 2022)
IMPORTANTE: Calendario Matrícula ESA PRESENCIAL 2022–2023 (setembro 2022)
IMPORTANTE: Calendario Matrícula Bacharelato Semipresencial 2022-2023 (setembro 2022)
Reserva de praza para a ESA e o Bacharelato curso 22-23
EXAMES COINCIDENCIAS NO BACHARELATO
NOTAS EXTRAORDINARIA XUÑO PARA ESA E BACHARELATO
EXAMES DISTANCIA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
EXAMES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL
EXAMES BACHARELATO CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA XUÑO-2022
PROBAS LIBRES MAIO 2022: Cualificacións Provisionais
Publicación de notas ESA e Bacharelato , revisión de exames e reclamacións
2º BACHARELATO: Publicación de notas, revisión de exames e reclamacións
EXAMES FINAL 1º BACHARELATO