CALENDARIO DE EXAMES SEMIPRESENCIAL 2º CUADRIMESTRE
PUBLICACIÓN NOTAS EXTRAORDINARIA ESA 1º CUADRIMESTRE, REVISIÓN E RECLAMACIÓNS
IMPORTANTE: Novas Programacións Didácticas
IMPORTANTE: DEPARTAMENTO DE LATÍN, GREGO E FILOSOFÍA. RECUPERACIÓNS 1º E 2ª AVALIACIÓNS E EXAMES FINAIS
EXAMES PENDENTES DE 1º DE BACHARELATO
ESA PRESENCIAL: ORDINARIA 2º CUADRIMESTRE
EXAMES EXTRAORDINARIA ESA SEMIPRESENCIAL 1º CUADRIMESTRE
2º BACHARELATO EXAMES AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019-2020
1º BACHARELATO EXAMES AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019-2020
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. Departamento de Xeografía e Historia
IMPORTANTE: Instruccións final de curso
IMPORTANTE: EXAMES SELECTIVIDADE (ABAU)
Nueva convocatoria gratuíta Mentor en Abierto
NOTAS BACHARELATO 2ª AVALIACIÓN
AVALIACIÓNS FINAIS DE 1º e 2º BACHARELATO: DIFERENTES OPCIÓNS PARA EXAMINARSE
ALUMNOS CON MATERIAS PENDENTES DE 1º BACHARELATO
PUBLICACIÓN DAS NOTAS 2ª AVALIACIÓN DE BACHARELATO
IMPORTANTE: CALENDARIO DE EXAMES EXTRAORDINARIA ESA SEMIPRESENCIAL 1º CUADRIMESTRE
IMPORTANTE: CALENDARIO DE EXAMES EXTRAORDINARIA ESA PRESENCIAL 1º CUADRIMESTRE
Convocadas probas para acceso a ciclos de grao superior.