EXAMES ESA DISTANCIA 1º BIMESTRE DO 2º CUADRIMESTRE
EXAMES MATERIAS PENDENTES 1º DE BACHARELATO
Notas ESA Avaliación extraordinaria de marzo
NOTAS, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS EXTRAORDINARIA ESA 1º CUADRIMESTRE
IMPORTANTE: modificados os calendarios dos exames de bacharelato
CALENDARIO DE EXAMES 2ª AVALIACIÓN 1º BACHARELATO
CALENDARIO DE EXAMES DE 2º BACHARELATO 2ª AVALIACIÓN
CALENDARIO EXAMES EXTRAORDINARIA ESA PRESENCIAL TARDE
CALENDARIO EXAMES EXTRAORDINARIA ESA PRESENCIAL MAÑÁ
EXAMES EXTRAORDINARIA ESA SEMIPRESENCIAL 1º CUADRIMESTRE
Cursos Iniciación e Perfeccionamento de Galego
Reunión explicativa para a formación do grupo de 4º ESA Presencial Mañá
Revisión de exames e reclamacións
Recollida boletín de notas da ESA presencial
Publicación das notas do 2º bimestre da ESA
CLASES PREPARACIÓN EXAME ACCESO CICLOS GRAO MEDIO
Importante: ESA SEMIPRESENCIAL: Renuncia convocatoria extraordinaria 1º Cuadrimestre (15 de marzo)
Remate das clases na ESA semipresencial (distancia) 1º cuadrimestre
EXAMES 2º BIMESTRE ESA DISTANCIA
CAMBIO DE UBICACIÓN DA AULA DE INFORMÁTICA