PROBA LIBRE da ESO: Listado Definitivo Admitidos
PROBA LIBRE da ESO: LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS
IMPORTANTE: Probas libres ESA
EXAMES SETEMBRO BACHARELATO
EXAMES SETEMBRO ESA SEMIPRESENCIAL
EXAMES SETEMBRO ESA PRESENCIAL
Notas finais ESA e primeiro de bacharelato
PUBLICACIÓN NOTAS, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS ESA E BACHARELATO
Notas Bacharelato FINAIS
ALUMNADO TITULADO DE 2º BACHARELATO: documentación ABAU, pago de taxas e recollida de certificación académica
PROBAS LIBRES GRADUADO EDUCACIÓN SECUNDARIA 2020. NOVAS DATAS!!!
AVALIACIÓN FINAL 2º BACHARELATO: publicación de notas, revisión de exames e período de reclamación.
Nota ESA Extraordinaria
IMPORTANTE: ACTUALIZACIÓN CALENDARIO DE EXAMES SEMIPRESENCIAL 2º CUADRIMESTRE
PUBLICACIÓN NOTAS EXTRAORDINARIA ESA 1º CUADRIMESTRE, REVISIÓN E RECLAMACIÓNS
IMPORTANTE: Novas Programacións Didácticas
IMPORTANTE: DEPARTAMENTO DE LATÍN, GREGO E FILOSOFÍA. RECUPERACIÓNS 1º E 2ª AVALIACIÓNS E EXAMES FINAIS
EXAMES PENDENTES DE 1º DE BACHARELATO
ESA PRESENCIAL: ORDINARIA 2º CUADRIMESTRE
EXAMES EXTRAORDINARIA ESA SEMIPRESENCIAL 1º CUADRIMESTRE