PROBA LIBRE da ESO (setembro 2023): Listado Definitivo Admitidos
PROBA LIBRE da ESO (setembro 2023): LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS
Notas extraordinaria, revisión de exames e reclamacións
HORARIO EXAMES COINCIDENCIAS 2º BACH DO MÉRCORES 21
CUALIFICACIONS DEFINITIVAS. PROBA LIBRE ESO (MAIO 2023)
Cualificacións Provisionais PROBA LIBRE ESO (maio 2023)
EXAMES BACHARELATO CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA XUÑO-2023
EXAMES ESA PRESENCIAL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (XUÑO-2023)
EXAMES SEMIPRESENCIAL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (Xuño-23)
Publicación notas, revisión de exames e reclamacións avaliación 5 de xuño
Avaliación Ordinaria I de 2º de Bacharelato
EXAMES FINAL 1º BACHARELATO
EXAMES 3ª AVALIACIÓN 1º BACHARELATO
EXAMES SEMIPRESENCIAL 2º BIMESTRE (22-23)
PROBA LIBRE da ESO (maio 2023): Listado Definitivo Admitidos
EXAMES PENDENTES 1º DE BACHARELATO
PROBA LIBRE da ESO (maio 2023): LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS
CALENDARIO DE EXAMES FINAL 2º DE BACHARELATO
CALENDARIO DE EXAMES DA 3ª AVALIACIÓN DE 2º DE BACHARELATO
PUBLICACIÓN NOTAS 1ª AVALIACIÓN ESA 2º CUADRIMESTRE