Avaliación Ordinaria I de 2º de Bacharelato
EXAMES FINAL 1º BACHARELATO
EXAMES 3ª AVALIACIÓN 1º BACHARELATO
EXAMES SEMIPRESENCIAL 2º BIMESTRE (22-23)
PROBA LIBRE da ESO (maio 2023): Listado Definitivo Admitidos
EXAMES PENDENTES 1º DE BACHARELATO
PROBA LIBRE da ESO (maio 2023): LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS
CALENDARIO DE EXAMES FINAL 2º DE BACHARELATO
CALENDARIO DE EXAMES DA 3ª AVALIACIÓN DE 2º DE BACHARELATO
PUBLICACIÓN NOTAS 1ª AVALIACIÓN ESA 2º CUADRIMESTRE
EXAMES DE MATERIAS PENDENTES DE 1º BACHARELATO
Publicación notas 2ª Avaliación de Bacharelato
EXAMES SEMIPRESENCIAL 1º BIMESTRE 2º CUADRIMESTRE (22-23)
REVISIÓN DE EXAMES EXTRAORDINARIA ESA 1º CUADRIMESTRE
EXAMES 2ª AVALIACIÓN CURSO 2022-2023 1º BACHARELATO
EXAMES EXTRAORDINARIA ESA SEMIPRESENCIAL 1º CUADRIMESTRE
Calendario EXAMES 2ª AVALIACIÓN de 2º de Bacharelato
PUBLICACIÓN NOTAS ORDINARIA ESA 1º CUADRIMESTRE, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS
Importante: ESA SEMIPRESENCIAL: Inicio Plazo de Renuncia á convocatoria extraordinaria do 1º Cuadrimestre (exame 15/02/2023)
Exames ESA Semipresencial 2º Bimestre