PROBAS LIBRES ESO: Listado Definitivo Admitidos SETEMBRO 2018
PROBAS LIBRES ESO: LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS SETEMBRO 2018
EXAMES SETEMBRO 2º DE BACHARELATO
EXAMES SETEMBRO 1º DE BACHARELATO
EXAMES ESA PRESENCIAL SETEMBRO
EXAMES ESA SEMIPRESENCIAL SETEMBRO
PROBAS LIBRES MAIO 2018: Cualificacións Definitivas
NOTAS, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS ORDINAIRA ESA E 1º DE BACHARELATO
PROBAS LIBRES MAIO 2018: Cualificacións Provisionais
CALENDARIO DE EXAMES DE 1º BACHARELATO PARA 3º AVALIACIÓN E FINAL
2º BACHARELATO: PUBLICACIÓN DE NOTAS, REVISIÓN E RECLAMACIÓNS
CALENDARIO DE EXAMES ESA SEMIPRESENCIAL
LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS PROBA LIBRE ESA 2018 (Exame 25/05/2018)
LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS PROBA LIBRE ESA 2018 (Exame 25/05/2018)
EXAMES 2º BACHARELATO 3ª AVALIACIÓN E FINAL
Recordatorio sobre as cualificacións do ámbito C-T no 1º Bimestre
IMPORTANTE: CALENDARIO EXAMES PENDENTES 1º DE BACHARELATO
Publicación das notas do 1º bimestre ESA semipresencial
EXAMES EXTRAORDINARIA MATERIAS PENDENTES DE 1º DE BACHARELATO
Exames ESA semipresencial 1º bimestre