EXAMES SETEMBRO 2º DE BACHARELATO
EXAMES SETEMBRO 1º DE BACHARELATO
EXAMES ESA PRESENCIAL SETEMBRO
EXAMES ESA SEMIPRESENCIAL SETEMBRO
PROBAS LIBRES MAIO 2018: Cualificacións Definitivas
NOTAS, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS ORDINAIRA ESA E 1º DE BACHARELATO
PROBAS LIBRES MAIO 2018: Cualificacións Provisionais
CALENDARIO DE EXAMES DE 1º BACHARELATO PARA 3º AVALIACIÓN E FINAL
2º BACHARELATO: PUBLICACIÓN DE NOTAS, REVISIÓN E RECLAMACIÓNS
CALENDARIO DE EXAMES ESA SEMIPRESENCIAL
LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS PROBA LIBRE ESA 2018 (Exame 25/05/2018)
LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS PROBA LIBRE ESA 2018 (Exame 25/05/2018)
EXAMES 2º BACHARELATO 3ª AVALIACIÓN E FINAL
Recordatorio sobre as cualificacións do ámbito C-T no 1º Bimestre
IMPORTANTE: CALENDARIO EXAMES PENDENTES 1º DE BACHARELATO
Publicación das notas do 1º bimestre ESA semipresencial
EXAMES EXTRAORDINARIA MATERIAS PENDENTES DE 1º DE BACHARELATO
Exames ESA semipresencial 1º bimestre
Publicación notas 2ª avaliación de bacharelato
Notas extraordinaria ESA e revisión de exames