XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E  ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Centro EPAPU Río Lérez

Avenida de Buenos Aires, 22-26 (Pontevedra)

Tlfs: 886 159 421 e 422. Fax: 886 159 434 - E-mail: epa.rio.lerez@edu.xunta.es

EPA

Pontevedra

 

Page: 1 of 10  Records: 500

DNI / Tarxeta residencia
 
  Introduce o DNI ou  
  número de tarxeta  
  e preme a tecla INTRO  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

          D. Carlos Medina Filgueira, Director do Centro de Educación para Adultos de Pontevedra, CERTIFICO:

 

  Que o alumno/a arriba indicado está matriculado no Centro EPA de Pontevedra en quenda de mañá e ten clases en horario de 9:30 a 14:30, o cal fago constar a efectos de xustificar os seus desprazamentos.

   Lugar e data:

                           Pontevedra,

 

A veracidade deste documento se pode comprobar na páxina web do Centro introducindo o DNI do interesado no seguinte formulario: http://epapontevedra.es/certificados2

  Selo do centro:

Sinatura autorizada: